dazze.pl

+48 504 177 777

Bezpieczne usuwanie i przenoszenie danych z telefonów firmowych

Dlaczego zdecydować się na recykling?

Gdy urządzenia trafiają na wysypisko śmieci dochodzi do uwolnienia szkodliwych substancji oraz gazów, które negatywnie wpływają na środowisko.

 

Co roku produkuje się około 50 milionów ton odpadków elektronicznych. W USA wyrzuca się 30 milionów komputerów, z kolei w Europie wyrzuca się 100 milionów telefonów komórkowych. Agencja ochrony środowiska (Environmental protection Agency) szacuje, że tylko 15-20% odpadów elektronicznych jest poddawany recyklingowi, a reszta trafia bezpośrednio na wysypiska lub do pieców spopielających.

 

Dazze oferuje możliwość zredukowania ilości odpadów, które trafiają na wysypisko, spełniając normy w zakresie WEEE. oraz gromadząc pieniądze dla Państwa przedsiębiorstwa lub wybranej organizacji charytatywnej.

info@dazze.pl

+48 504 177 777

Al. Jerozolimskie 123 L. B72 02-017 Warszawa